Author Archives

戴緻賢

「山癡」,熱愛大自然,有十多年行山及野外活動經驗。曾進修生態旅遊、行山領隊,亦參與行山組織之事務。2010年成為地質公園導賞員。